currykryss.se
Ny curryspondent


Välkommen att delta i bedömningen av Sveriges indiska restauranger!

Skicka ditt namn/den signatur du vill använda dig av (själv använder jag mig av "Lars A, Linköping") till

webmaster@currykryss.se
så får du en kod att använda.